Szeretettel köszöntünk honlapunkon!

Az oktatási profillal is rendelkező Human Sanat Bt. egy öttagú családi kisvállalkozás.
Ahogy latin neve is mutatja (melynek jelentése emberi gyógyítás) az ember testi-lelki egészségéhez, gyógyításához kapcsolódó tevékenységi körrel
és céllal jött létre, hiszen az édesanya, Dr. Tóth Mária és a fiútestvér, Dr. Legeza Balázs is egészségügyi területen, orvosként dolgoznak,
míg a lánytestvérek, Legeza Márta és Legeza Katalin bölcsész végzettséggel oktatási területet látnak el.
Mindketten az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen diplomáztak, Márta francia-néprajz szakon,
Katalin magyar-esztétika, illetve andragógia szakon szintén az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán.

Hogyan kapcsolódik a vállalkozás oktatási tevékenysége az ember egészségéhez?

A kézművesség, mint gazdasági és kulturális tevékenység egész Európában közösségformáló, egészségterápiában
is alkalmazható módszer és lehetőség, valamint személyiségformáló, identitásalakító erő is. A népi kézművesség társadalmi megtartó erőt képvisel. Pszichológusok által bizonyított tény, hogy azok az emberek, akik jó közösségben, közösségi értékek által meghatározott
értelmes munkával töltik ki életüket, kreatívabbak, egészségesebbek, az előttük álló nehézségeken könnyebben úrrá lesznek.
A Bt. alapvető célkitűzései között szerepel, hogy ezen nagyobb dimenziójú célok eléréséhez, az emberek boldogulásához, boldogságához, testi és lelki egészség fenntartásához járuljon hozzá. A kézműveskedés a pozitív pszichológia eszköze, pozitív tényező a stressz csökkenésében,
ennél fogva a civilizációs ártalmak csökkenésében is. A pozitív életminőség, a boldogság, nem állapotot jelent, amit az ember
birtokolhat, nem is időleges élményt, hanem aktivitást.

A Human Sanat Bt. elsősorban a magyar hagyományos kézműves mesterségek átadásával, Márta fazekas és kosárfonó oktató, valamint népi játszóházvezető végzettségével kézműves kulturális örökségünk átadásával, megismertetésével és megszerettetésével foglalkozik. Az elsősorban gyakorlati műhelymunkákra épülő alkalmakon részben elméleti tudást is szereznek a résztvevők, hiszen az órákon hallanak a diákok a magyar kosárfonás múltjáról, jelenéről, a különböző fűzfélékről, azok termesztésének mikéntjéről, feldolgozási, megmunkálási lehetőségeikről. A kosárfonás alapműveleteit tanulják meg, a szerszámok használatát, ezáltal alapkészségeik, kézügyességük, manuális készségeik fejlődnek.

A Human Sanat Bt. tagjai speciális szaktudással, szakértelemmel rendelkeznek az orvostudomány, kézművesség, felnőttoktatás, andragógia területén. Napjainkban, amikor megszűnt a hagyományok átadásának az a módja, melyet korábban családi tradíciók, közösségi normák és értékek szabályoztak, mégis azt tapasztaljuk, hogy nem csökken az érdeklődés iránta. A Human Sanat Bt. küldetése az ember testi, lelki egészségének fontosságának hangsúlyozása, közvetítése. Célja, hogy a kézművesség élhető műveltségi tényezőként, érvényes tudásként jelenjen meg az oktatásban és a hagyományos kézművesség az egyetemes kultúra, s kulturális örökségünk részeként éljen tovább.