Erasmus + 2017

A 2017-1-HU01-Ka104-035688 mobilitási projekt célja a Human Sanat Bt., felnőttoktatási profilú kisvállalkozás és a dán fogadó intézmény, a Hjornholm Pil közötti sikeres nemzetközi együttműködés megvalósítása. A közös célok európai értékek: hagyományőrző szervezetek, vállalkozások egymás felé való nyitása, összefogása, szakmai megerősítése a közös projektek által, hosszú távú szakmai kapcsolat kialakítása, jövőbeni ápolása, felbecsülhetetlen értékű tapasztalatcseréje.

A job-shadowing típusú mobilitás kedvezményezettje, Legeza Márta, célországa Dánia.

Anne Mette Hvidda Hjornholm széles kapcsolati hálóval rendelkezik, nemcsak a Baskets4Life társaság, de a Danish Arts and Crafts Association tagja is. A látogatás során Márta tanulmányozza oktatási módszerét, annak érdekében, hogy a pozitív példákat beépítse saját oktatói munkájába.

A projekt célja új munkatapasztalat szerzésére, szakmai tudás és készségek fejlesztésére, munkaerő-piaci esélyek növelése, más szemléletmód, más munkakultúra, más szakmai háttér megismerése a fogadó országban.

Erasmus + 2018

A 2018-1-HU01-KA104-047247 „Fonódások” mobilitási projekt célja a Human Sanat Bt., felnőttoktatási profilú kisvállalkozás és 4 külföldi  partnerintézmény közötti sikeres nemzetközi együttműködés megvalósítása. A közös célok európai értékek: hagyományőrző szervezetek egymás felé való nyitása, összefogása, szakmai megerősítése a közös projektek által, hosszú távú szakmai kapcsolat kialakítása, jövőbeni ápolása, felbecsülhetetlen értékű tapasztalatcseréje.

Mindegyik mobilitás tanulmányút, intézménylátogatás, job-shadowing típusú tevékenység. Kedvezményezett résztvevők Legeza Márta és Katalin, a szervezet felnőttoktatással foglalkozó tagjai. Célországok Franciaország, Dánia, Svédország és Norvégia.

Legfontosabb hatások a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, fűztermesztési ismeretek, új oktatási módszerek és a nyelvtudás terén jelentkezhetnek

A projekt célja új munkatapasztalat szerzése, szakmai tudás és készségek fejlesztése, munkaerő-piaci esélyek növelése, más szemléletmód, más munkakultúra, más szakmai háttér megismerése, idegennyelvi kompetenciák fejlesztése a fogadó országokban. A résztvevők személyes készségeik, kompetenciáik fejlődését, a kompetenciák bővülését, kiszélesedését szeretnék elérni.

A projekt 2 résztvevője Legeza Márta az ELTE BTK francia-néprajz szakán diplomázott. A Human Sanat Bt. tagjaként és a családi vállalkozáson keresztül éveken keresztül nyelviskolákban tanított franciát felnőtteknek, jelenleg kosárfonást oktat felnőtteknek tábori, szakköri és tanfolyami keretek között.

A projekt másik résztvevője, Legeza Katalin az ELTE BTK magyar-esztétika és az ELTE PPK andragógia szakos (művelődésszervező szakirányú) végzettséggel jelenleg a Bt. képzésszervezési feladatait látja el, a képzésszervezés adminisztratív és kommunikációs feladataiért felel. Angol nyelvtudásával mintegy „külügyi referensként” rengeteget tesz a vállalkozás nemzetközi kapcsolatainak szélesedéséért, külföldi partnerintézményekkel ő veszi fel a kapcsolatot a sikeres nemzetközi együttműködés reményében.

Franciaország

Szakmai beszámoló

  1. június 28-tól július 14-ig voltam a francia „L’Oseraie du Possible” komplex tevékenységi körrel rendelkező kosárfonó egyesület vendége.

A francia partnerszervezetet facebookon keresztül szólítottam meg. Elsősorban fűztermesztés elindításához szükséges ismeretek, szakmai tudás megszerzésére, valamint oktatásmódszertanban való fejlődésre szolgáló mobilitás felejthetetlen szakmai tapasztalatokkal gazdagított.

Mivel egy nagyobb, több kosárfonót, szakembert magába foglaló egyesületről van szó, több kosárfonóval kerültem kapcsolatba, különböző oktatók munkakultúrájával, oktatási módszerével, oktatási stílusával és gyakorlataival ismerkedtem meg, több műhelybe látogattam el, ezért az elszállásolás és teljes ellátás megszervezését teljes mértékben a fogadó intézmény kollégáira bíztam.

Franciaországi tanulmányutam során 4 kosárfonó (Pierre Bosch, Hervé Brisot, Catherine Gey, Yolande Madiot) melletti műhelymunkán vehettem részt az ország különböző vidékein, de a dél-franciaországi régióban, tőlük tanulhattam újszerű technikákat, oktatási módszereket. Viszonylag sokat utaztam, hiszen Nizzába érkeztem, ami mellett található Vallauris, az egyesület egyik székhelye és műhelye, kiállítótere. Itt töltöttem pár napot mentorommal Florian Mannaionival és Pierre Bosch kosárfonóval. Innen utaztam Floriannal Bendor szigetére, ahol egy másik műhelybe és egyben kiállítótérbe tettem látogatást. Ezután északra utaztam Beaujolais vidékére (Les Ardillats) Hervé Brisot mesterhez, ahonnan délnek Annonayba, Catherine Gey fiatal, elszánt kosárfonó műhelyébe. Nála 4 különböző típusú lámpabúra készítésének módját sajátíthattam el. Vele együtt utaztam vissza délre, Cadenet-be egy hangulatos kisvárosba, Provence vidékére, egy országos kosárfonó találkozóra és vásárra, ahonnan Barret sur Méouge településére utaztam Yolande Madiot egyesületi taggal. Nála elsősorban a vadon gyűjtött anyagokból történő fonásba kóstolhattam bele, madárfészkeket és madáretetőt fontam. A közelben lévő Éourres fűztelepen Hugues-mircea Paillet fűztermelővel és kosárfonóval ismerkedhettem meg. Cadenetbe találkoztam más egyesületi tagokkal, de olyan nagy nevekkel is, mint Corentin Laval és Caren Gossart kosárfonó házaspárral.

Dánia

Szakmai beszámoló

Karácsony után, 2018. december 27-én, immár harmadik alkalommal tértem vissza Dániába, korábbi fogadó szervezetemhez a Hjornholm Pil, oktatási profillal is rendelkező kisvállalkozás tagjaihoz, Anne Mette és Kristian Hjornholm vendégszerető otthonába. Eredetileg korábbra, 2018 nyarára terveztük a látogatást, de Anne Mette sűrű programja, szakmai elfoglaltságai és külföldi tanításai miatt került a tanulmányút időpontja egy csendesebb téli időszakra. Az európai elismertségű dán kosárfonó nyáron és ősszel több hétre utazott Angliába, Kanadába és Afrikába tanítani. Ennek köszönhetően kénytelenek voltunk télire halasztani a kiutazást, így az aratás kellős közepébe csöppentem és az aratási, osztályozási munkákat magam is aktívan végezve, tapasztalati úton szerzett tudásra tettem szert. Ez a szerencsésen alakult módosítás a projekt célkitűzéseihez sokkal inkább illeszkedő dátum volt, hiszen a fűzvesszőt lombhullástól rügyfakadásig aratják.

Végtelenül jól esett, hogy ők javasolták, hogy az ünnepek után menjek és szinte családtagként térhettem vissza hozzájuk, velük és szeretteik körében töltöttem az év utolsó napját, és velük indult az új esztendő is.

A dán partnerrel 2015 telén vettem fel a kapcsolatot, kifejezetten pályázati célok megvalósítása érdekében, aminek következtében 2016-ban és 2017-ben is két hetet töltöttem kint náluk, hogy tanulmányozzam a dán partnerintézmény oktatási módszerét, hospitáljak óráin annak érdekében, hogy a pozitív példákat beépítsem saját oktatói munkámba. Minden évben rengeteg kosárral tértem haza, melyek hazai viszonylatban teljesen újszerű formavilágot tükröztek, nálunk nem használt technikákat hordoztak magukon. A dán kosárfonó oktató a szakma kiváló specialistája. Hagyományos kézműves mesterséghez, a kosárfonáshoz fűződő egyénre szabott vagy kis létszámú gyakorlatokat, műhelymunkákat, szakköröket, képzéseket, alkotótáborokat szervez és tart, több éve sikerrel oktat felnőtteknek kosárfonást, speciális igényekhez rugalmasan alkalmazkodott szakmai fejlődésem érdekében. Szakértelmét több évtizedes mesterségében végzett oktatói gyakorlat garantálja, biztosítja.

Anne Mette Hjornholm szaktudása, oktatásának minősége kitűnő, különleges anyagokból a modern kor igényeihez is illeszkedő formabontó tárgyakat hoz létre különböző fűzvesszők felhasználásával, melyeket saját földjén termel. Közel 20 fajta, jobbnál jobb minőségű vesszőt termel családi vállalkozás tagjaival, elsősorban férjével együtt. Formavilága egyedülálló. Rendkívül kreatív, megújulásra képes, innovatív alkotó, művész, kézműves oktató, a dán Baskets4Life egyesület tagja.

Az idei dán mobilitás konkrétan a fűztermesztési technikák, a fűztermesztés mikéntjének elsajátítását célozta meg. Dániában ismét a fogadó szervezet, a Hjornholm Pil kis vidéki birtokán, Hjermben kaptam szállást, a kosárfonó műhely feletti vendégszobában, a korábbi évekhez hasonlóan, együtt ettem a családdal, naponta több órát a műhelyben töltöttünk fonással, a nap másik felét a ház melletti birtokon az aratáson. A fűztelep, ahol 20 féle füzet termel a család a ház közvetlen szomszédságában található, így a különféle munkálatok elvégéséhez, a munkafolyamatok megtanulásához, megfigyeléséhez, jó gyakorlatok elleséséhez, a tudásátadás-átvétel megvalósításához a legideálisabb helyszínnek bizonyult maga a kisvállalkozás családi birtoka, így a dán család életébe is bepillantást nyerhettem, jobban megismerhettem ezáltal a dán népet, a dán kultúrát és szokásokat.

Svédország

Szakmai beszámoló

A svéd partnerszervezetet a múzeumi hálózat világából választottuk, hiszen kíváncsiak voltunk, hogyan kapcsolódhat felnőttoktatás múzeumi keretekhez, hiszen kisvállalkozásként a jövőben tervezzük, hogy megszólítunk vidéki tájházakat, regionális múzeumokat, felajánljuk szolgáltatásainkat, képzéseinket, szakköreinket, szakmai tudásunkat. A szentendrei skanzen, egy országos szabadtéri néprajzi múzeum tevékenységéhez is szeretnénk kapcsolódni.

Egy Svédországban élő, a svéd kultúrát és kézműves hálózatot jól ismerős magyar ismerősünkön keresztül vettük fel a kapcsolatot a múzeum kurátorával, Thomas Lööffel, aki nagyon készséges, segítőkész és nyitott volt az ötletre, a nemzetközi együttműködés, egy esetleges intézménylátogatás tervére. A projekt előkészítése során végig ő volt a kapcsolattartónk, mentorunk. Minthogy Vetlanda Stockholm és Malmö között található félúton, az ő javaslatára repültem Stockholmba Márti nővéremmel 2019. április 17-én, hogy autót bérelve több svéd szabadtéri néprajzi múzeumba is könnyedén eljuthassunk. Megtekintettük Stockholmban a Skanzent, majd délnek vettük az irányt, hogy Linköping élő múzeumfaluját és a benne zajló tevékenységeket is megismerjük és elsősorban a kézműves hagyomány és kézművességhez kapcsolódó tevékenységekről kapjunk képet. Innen jutottunk Vetlandába, és április 28-án repültünk haza Malmöből.

Alapvető szükséglet a nemzetköziesítés terén a kapcsolati háló kiépítése – ami hiányterület volt eddig, és ehhez járult hozzá a svéd intézménylátogatás is, hiszen a vállalkozás szeretné felvenni a kapcsolatot hazai múzeumokkal, tájházakkal, művelődési házakkal, akikkel szoros együttműködésben valósíthatnának meg minőségi képzéseket. A múzeumlátogatás során a múzeumban dolgozó programszervező kollégákkal, Stina Forsénnel, Asa Stenströmmel ismerkedtem meg, a felnőttek számára kínált programok közül látogattam meg párat, külföldi vendégként vettem részt rajtuk és elsősorban a logisztikai, szervezési feladatokért felelős kollégákkal tárgyaltam. A fogadó intézmény és társszervezeteinek szervezeti felépítését tanulmányoztam, de a múzeumhoz kapcsolódó kézművesekről, az ő múzeumhoz kapcsolatos tevékenységükről is képet kaptam.

Norvégia

Szakmai beszámoló

  1. augusztus 6-án utaztam ki testvéremmel, Katával Norvégiába és 20-án repültünk haza. Bár csak egy főre kaptunk támogatást, de küldő szervezetünk hozzájárulásával mindketten kiutaztunk. Fogadó szervezetünk, a KlaraPil egy norvég kézműves kisvállalkozás, melynek célja a kosárfonás népszerűsítése, a kézműves tevékenységek, többek között a kosárfonás megszerettetése felnőttekkel. A kisvállalkozás vezetője, Liss Mona Wammer-Pettersen egy rendkívül vidám, mosolygós, végtelenül derűs személyiség maga boldogul a norvég munkaerőpiacon, pár napos szakköröket, hétvégi képzéseket, táborokat szervez, hogy minél többeket bevezessen a kosárfonás rejtelmeibe. A felnőttoktatás mellett a kosárfonásra, mint művészi, alkotói tevékenységre tekint, együttműködik más művészekkel, akikkel fűzvesszőből installációkat készítenek közösen. A norvég oktató nemcsak helyben, saját régiójában, hanem az egész országban tart pár napos, pár alkalmas képzéseket, vagyis kihelyezett foglalkozások is a megélhetés részét képezik. Mindenhova viszi fonott tárgyait, vásárokba értékesíti portékáit és viszi képzéseit, ahova kérik, ahonnan megrendelés érkezik, ahol összegyűlik pár ember, aki szívesen fonna és tanulna. Kizárólag felnőttek oktatásával foglalkozó kisvállalkozó Norvégia többi kosárfonóját jól ismeri. Bár Norvégiában nem számít hagyományos mesterségnek a kosárfonás, nincs nagy hagyománya, alig vannak páran a kosárfonók, Liss Mona is Dániából és Belgiumból hozott vesszővel dolgozik, épp ezért piaci rés is az ő munkája.

A KlaraPil vezetőjének, Liss Mona Wammer-Pettersen oktatói tevékenységébe szerettem volna bepillantást nyerni job-shadowing tevékenységgel. Az együttműködés lehetősége azért is érdekes mindkét fél számára, hiszen két kisvállalkozásról van szó, és a norvég példa megmutatja, hogyan boldogul egy kisvállalkozás a norvég munkaerőpiacon, milyen lehetőségekkel, nehézségekkel kell szembenéznie, milyen módszerekkel oktat, hogyan szólítja meg potenciális érdeklődőket, leendő hallgatóit, hogyan szervezi képzéseit.

Célom volt, hogy megfigyeljem és dokumentáljam is (fényképpel, kisfilmek készítésével) a norvég mester oktatói tevékenységét, miként mutatja meg a különböző fogásokat felnőtt hallgatóinak. A látott, megfigyelt tanítási módszereket saját hazámban, saját oktatói tevékenységembe be tudtam építeni és a családi vállalkozás ezen területét meg tudtam erősíteni. Új tematikával bővült kurzuskínálatunk, hiszen elsősorban a kint tanult karácsonyi dekorációs tárgyakból kínálhattunk új képzéseket, melyeket nagy érdeklődés kísért. Több foglalkozásunk hamar betelt és várólistás jelentkezőink is voltak. November-december hónapban 7 csoportnak tartottunk tematikus képzéseket, melyek során a kint tanult technikákkal és módszerekkel adtam át az égősorral is felszerelhető köracélvázra fonott karácsonyfa, ajtódísz koszorú és csillag készítésének mikéntjét. Biatorbágyon, Nyergesújfalun, Rét műhelyben, a Hagyományok Háza műhelyeiben megtartott képzéseinken közel 80 fő vett részt az ország minden tájáról. Egy foglalkozást tartottunk a biatorbágyi Fészek Fogyatékkal Élők nappali Ellátója munkatársainak is. A Praktika magazin karácsonyi számában 2 oldalon fázisfotókkal kísért anyag népszerűsíti a Klara Pil műhelyében tanult karácsonyfa készítését, így az újság olvasói körében lévőkhöz is eljut az új ismeretanyag. Több, mint 20 barátnak, ismerősnek fontam karácsonyra égősoros kis karácsonyfát és a Népi Iparművészeti Múzeum kirakataiba is rendeltek dekorációinkból.

Különleges volt megismerni egy norvég vállalkozás kurzuskínálatát, az általa oktatott kosártípusokból készíthettem el párat műhelymunkákon, dekorációiból fontam meg több formát több méretben: a környékbeli települések házain látott Klara Pil szívet, csillagot, gömböt, karácsonyfát, új szegésmódot tanultam meg (belül véges szegés), újszerű oktatási módszereket sajátítottam el (pl kezdőknél, fogyatékkal élőknél a marsos, twixes dobozra fonott karácsonyfák, növényfuttatók használata, melyet előszeretettel alkalmaztam itthoni képzéseinken). Elkísérhettük Liss-Monát 2 vásárba is, Hjelmelandba és Austevoll szigetén lévő Bekkjarvikba, ahol részt vehettem egy nyugdíjasoknak tartott 6 órás foglalkozáson, amikor kerti növénytárolót és kisebb konyhai fali hagymatartót készíthettem el másik 10 nyugdíjas korú hallgatóval együtt. Ezalatt megfigyelhettem oktatási módszereit, trükkjeit, stílusát, eszközeit, jól bevált gyakorlatait. Angol nyelvi készségeim és olyan személyes kompetenciáim, mint a rugalmasság, alkalmazkodóképesség, együttműködő készség stb… nagy mértékben fejlődtek az út során. A norvég kosárfonó családjánál szálltunk meg, így egy norvég család életének mindennapjaiba is bepillantást nyerhettünk.

Erasmus + 2019

2019-1-HU01-KA104-060629 számú „Összefonódó hagyományok” című mobilitási projektünk célja a Human Sanat Bt., felnőttoktatási profilú kisvállalkozás és 3 külföldi partnerintézmény közötti sikeres nemzetközi együttműködés megvalósítása. A közös célok európai értékek: hagyományőrző szervezetek egymás felé való nyitása, összefogása, szakmai megerősítése a közös projektek által, hosszú távú szakmai kapcsolat kialakítása, jövőbeni ápolása, felbecsülhetetlen értékű tapasztalatcseréje.

3 mobilitás közül 2 (dán, spanyol) tanulmányút, intézménylátogatás, job-shadowing típusú tevékenység, 1 (francia) kurzuson való részvétel. Kedvezményezett résztvevők Legeza Márta és Katalin, a szervezet felnőttoktatással foglalkozó tagjai. Célországok Franciaország, Dánia, Spanyolország. Márta utazik 2, Katalin 1 alkalommal.

Legeza Márta az ELTE BTK francia-néprajz szakán diplomázott. A Human Sanat Bt. tagjaként és a családi vállalkozáson keresztül jelenleg kosárfonást oktat felnőtteknek tábori, szakköri és tanfolyami keretek között.

A projekt másik résztvevője, Legeza Katalin az ELTE BTK magyar-esztétika és az ELTE PPK andragógia szakos (művelődésszervező szakirányú) végzettséggel jelenleg a Bt. képzésszervezési feladatait látja el, a képzésszervezés adminisztratív és kommunikációs feladataiért felel. Angol nyelvtudásával mintegy „külügyi referensként” rengeteget tesz a vállalkozás nemzetközi kapcsolatainak szélesedéséért, külföldi partnerintézményekkel ő veszi fel a kapcsolatot a sikeres nemzetközi együttműködés reményében.

A projekt célja új munkatapasztalat szerzése, szakmai tudás és készségek fejlesztése, munkaerő-piaci esélyek növelése, más szemléletmód, más munkakultúra, más szakmai háttér megismerése, idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a fogadó országokban. A résztvevők személyes készségeik, kompetenciáik fejlődését, a kompetenciák bővülését, kiszélesedését szeretnék elérni. A Bt. hosszú távú céljai között szerepel, hogy a jövőben hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő felnőttekkel foglalkozzon, és ezt erősítse és hangsúlyosabbá tegye a családi vállalkozás tevékenységén belül is a társadalmi szerepvállalás jegyében. Ezt a célt szolgálja a spanyolországi mobilitás.

Olaszország

Szakmai beszámoló

A francia fogadó szervezet, a L’Oseraie du Possible kosárfonó tagja, a német származású, de Olaszországban (a francia szervezet Nizza melletti vallaurisi székhelyétől 1 órára) élő, nagy szaktudású Alexandra Marks által tartott 10 napos kurzus során a mediterrán fonásba mélyülhettem el, az úgynevezett spirál, vagy burkina technikát sajátíthattam el különböző kosártípusok elkészítésével! 2020. január 13-án repültem Nizzába, onnan a fogadó szervezet tagjai vittek el kocsival a másnap kezdődő kurzus helyszínére, Tavoleba (Prela). Ovális, majd kerek aljra fontam különböző méretű kosarakat. Többféle szegésmódot is megtanultam, valamint nagy méretű faliplasztika elkészítésére is lehetőségem nyílt! Alapvetően francia nyelven történt a magyarázat, de néha angol és olasz segítette a megértést. A kurzus a mester műhelyében, egy hangulatos kis hegyi faluban, Tavoleban (Prela), Imperia megyében, valósult meg csodálatos környezetben! A kurzus során más oktatói mintát láthattam. A pedagógiai magatartás, módszertani példák megerősítettek abban, amit eddig magam is jónak tartottam, hogyan érdemes figyelni a felnőtt diákra, milyen instrukciókat érdemes adni, hogyan jut el hatékonyan az információ a diákhoz. Nagyon nehéz technika teljesen más fogásmódot kíván, bal kézzel fonunk a levegőben, a kosár stabilizálása nélkül. Furcsa volt megszokni a fogásmódot, de sikerült elsajátítani az ismereteket. Tetszett, hogy módszertani segédanyagok, rajzok, lépések nyomtatott lapon való kiosztásával segítette a megértést. A különböző lépésmódokat nem a diák kosarán, hanem a sajátján mutatta meg és ha kértem segítséget, hogy ellenőrizzen le, akkor odajött és megnézte, mit csinálok helyesen vagy épp rosszul. Tetszett a német precizitása, a következetessége, határozottsága. Szinte négy évtizedes oktató tapasztalattal rendelkezve is fiatalos, lendületes személyiséget ismerhettem meg benne. Egy magyar kosárfonó társammal, Fodróczi Kármennel közösen vettünk részt a kurzuson. Délelőtt, délután, sokszor éjszakába nyúlóan fontunk, reggeliről, vacsoráról magunk gondoskodtunk, az ebédet a falubeli étkezdében, az Osteria al Teatroban fogyasztottuk el, mindig finom olasz specialitásokat kóstolva. Naponta 1-2 órát sétáltunk a közeli hegyekben, hogy még nagyobb lendülettel folyatódhasson a délutáni munka. A műhelyből csodálatos kilátás tárult  a környező hegyekre.

Legeza Márta

Spanyolország

Szakmai beszámoló

2021 júliusában Spanyolországba utaztam, hogy 12 év után visszatérjek ahhoz a szervezethez, ahol 2008-ban 1 évet töltöttem az EVS program önkénteseként. Fundación Rey Ardid alapítvány munkatársainál tettem látogatást és a fogadó intézmény szervezeti felépítését, a fogyatékos felnőttek számára szervezett programokat tanulmányoztam annak érdekében, hogy ötleteket nyerjek és a pozitív példákat beépítsem saját munkámba. A spanyol mobilitás szemléletformálásban, a fogyatékkal élő felnőttekkel foglalkozó szervezetekhez való kapcsolódási lehetőségek gazdag tárházának megismerésében, tapasztalatszerzésben, képzésszervezési praktikák szerzésében jelentős.

A mobilitás alatt megismerkedtem a 2008-2009-es Európai Önkéntes Szolgálatom (EVS) fogadó szervezetének, a Fundación Rey Ardid Alapítványnak egy központjával, az Espacio Visiones műhellyel, és annak tevékenységeivel, profiljával, korábbi projektjeivel, jelenleg futó foglalkozásaival és a benne dolgozó kollégákkal, valamint a programjaikon résztvevő mentális nehézségekkel küzdő résztvevőkkel. A kapcsolattartóm nagy szeretettel fogadott és már első napon bevont a művészeti tevékenységeikbe. Az aktuális téma a világszerte ismert festmények, melyeket a mentális nehézségekkel küzdő tagjaik művészeti alkotásaikban feldolgoznak. Sorra véve és kielemezve híres festők híres képeit maguk is megfestik egyedi elgondolással. Ezen kívül minden pénteken múzeumi látogatás gazdagítja művészeti alkotófolyamataikat, mely során minden esetben irányított körbevezetés zajlik. Ezen magam is részt vettem a résztvevőkkel, és megismerkedhettem Ramón Masats katalán fotográfus képeivel a Visit Espana fotókiállítás keretében. Új szempontokat kaptam a történelmi Spanyolország fotóművészeten keresztül való ábrázolásával kapcsolatban. Nagy hangsúlyt helyezett a fogadó szervezetem arra, hogy alaposan megismerjem a korábban futó, már lezárult, valamint a jelenleg futó és jövőbeli Európai Uniós projektjeiket és azok képanyagát, művészeti produktumait, kisfilmjeit. A tagok élménybeszámolót tartottak és megosztották tapasztalataikat. Segédkeztem a jelenleg futó kiállítás lezárásában, valamint a kintlétem alatt felállított új tárlat kialakításában megismerve a két kiállító művész művészeti koncepcióját. Lehetőségem volt találkozni, egyeztetni az alapítvány elnökével és vezetőivel. Sok új ötletet kaptam arra vonatkozóan, hogy a küldő szervezetemben hogyan tudjuk majd bevonni a hátrányos helyzetű, vagy bármely jellegű fogyatékkal élő célcsoportokat és a művészeti foglalkozásokkal, kézműves tevékenységekkel hogyan tudjuk a személyességet és szakmaiságot szem előtt tartva motiválni őket, és bevonni a Human Sanat Bt. programkínálatába mindezt az élményszerű és tevékenykedtető tanulás jegyében. A szakmai út során önállóságot és bátorságot szereztem arra, hogy később én magam is képes legyek olyan foglalkozások megtartására, melyek egyszerű eszközökkel, mégis nagy élményt biztosítva képesek olyan célcsoportok bevonására is, akik társadalmi szempontból hátrányos helyzetben vannak. A kinti szakemberektől alázatot és szakmaiságot tanultam, hogy hogyan lehet szeretettel, odafigyeléssel hitelesen jelen lenni a hátrányos helyzetű emberek életében és mindennapjaiban becsempészve a művészet lelki- és személyiségfejlesztési szempontból meghatározó aspektusait és területeit.

Számomra legmeghatározóbbak az emberközi kapcsolatok voltak. Megérintett az elfogadó közeg és a nyitottság, amelyben a művészeti tevékenység zajlanak, s amelynek köszönhetően a résztvevők kreativitása sokkal jobban tud szárnyalni és kibontakozni. Nagy előnyt jelentett a korábbi önkéntességem a résztvevőkkel kialakított bizalom szempontjából, hiszen sokan megismertek, emlékeztek rám és a korábbi közös élményeinkre. Nagy tiszteletet érzek a Fundación Rey Ardid alapítvány szakemberei, vezetői és az ő tevékenységeik iránt, s hiánypótlónak tartom a munkájukat. Elhivatottak, szakmailag magas szintű tevékenységet végeznek, és elkötelezettek a résztvevő tagjaik iránt. Nagy hatással volt rám a spanyol kultúra több módon és formában (kulináris, szociális, városismereti) való megtapasztalása. Több alkalommal is megkóstolhattam a spanyol ételkülönlegességeket és addig nem ismert zöldségeket, halakat és húsokat. Ezen kívül nagy élményt jelentett a helyi nevezetesség a Nuestra Señora del Pilar Basilica megtekintése, mely minden év októberében egy egyhetes kulturális és vallási fesztiválnak a központja. Nyelvi kompetenciáim fejlődtek, ismét belejöttem a szóhasználatba és nyelvtanba, valamint új a szakmához kapcsolódó kifejezéseket tanulhattam meg.

Legeza Katalin

Dánia

Szakmai beszámoló

A dán partnerszervezethez negyedik alkalommal térhettem vissza 2020 augusztusában 2 hetes műhelymunkára (augusztus 10-26). 2015-ben vettük fel velük a kapcsolatot, kifejezetten a pályázati célok megvalósítása érdekében. A dán kosárfonó oktató, Anne Mette Hjornholm Észak-Európa egyik legkiválóbb kosárfonója. A mostani projektbe be tudtuk építeni a korábbi sikeres pályázatok tapasztalatait. Elindult egy közös munka, együtt gondolkodás, rendkívül sikeres és eredményes tapasztalatcsere. Ezt a munkát, együttműködést szerettük volna folytatni.

Munkatapasztalatot szerezhettem egy fűztermesztéssel és felnőttek oktatásával foglalkozó dán kisvállalkozásnál. Megtanultam a fűztermesztés legfontosabb sajátosságait, elméleti és gyakorlati tudás birtokába kerülhettem. Hagyományos módszerekkel, kétkezi munkával, a fűztelepen történő munkafolyamatok elvégzésével (pl kártevők irtásával, a vessző kérgének eltávolításával, válogatással, szortírozással ismerkedhettem meg), azokba való beletanulással tapasztaltam meg a föld előkészítésétől, megművelésétől a fűzvessző letermelésig, majd a kosarak elkészítéséig tartó folyamatokat. A fűztermesztési ismeretek mellett a felhasználási lehetőségek bővítésére is számos példát láthattam Dániában. A fűzek termesztésének és felhasználhatóságának, a fűztelep tervezésének, ültetésének, dugványozásának, gondozásának mikéntjéről, hogyanjáról, a felhasznált eszközök, gépek használatával kapcsolatban tanulhattam újat. Hjermben, a Hjornholm Pil családi vállalkozás otthonában kaptam szállást, fogadó szervezetem 2 tagjával, a Hjornholm házaspárral étkeztem, ezáltal jobban megismerhettem a dán étkezési szokásokat. Beszélgetéseink során a dán kultúra, a társadalom, gazdaság jellegzetesen jól működő példáit is megismerhettem.

A műhelymunkákra reggel 9 és este 7 között került sor, rengeteg új technikát is tanulhattam. 2 szögletes kosarat, 3 kávás kosarat (ebből egyiket kéreggel fonva, harmadikat fedelestül hátikosárként fonhattam meg), 4 tálcát, 1 burkina technikával fonott kis kosarat, 1 francia fonással és fiching technikával készült kosarat, 1 katalán aljra ír technikával fonott, 5 kéreggel kombinált kosarat, 1 nagy ír technikás bölcsőt és 1 nagy kerti virágfuttatót fontam meg. Csodálatos vesszővel dolgozhattam, nagyon élveztem minden percét a fonásnak.

Fogadó szervezetem tagjai, Anne Mette és Kristian rendkívül figyelmesek, szeretetteljesek, kedvesek voltak velem, Anne Mette önzetlenül, nagyon jó pedagógiai érzékkel osztja meg tudását, jó volt látni, hogyan tart képzést dán diákjainak, milyen módszereket használ tanítása során (szemléltetés, segédanyagok tekintetében). A kintlétem alatt intenzív műhelymunka valósult meg, alig hagytuk el a birtokot, csupán egyszer, mikor kivittek a tengerhez. Nagyon finomakat ettünk, igazi dán specialitásokat kóstolhattunk, vendégszeretetüknek és gasztronómiai ízlésüknek, tudásuknak hála. Magyar édes és csípős pirospaprikát és majonézes tormát vittem nekik ajándékba illetve egy hazánk népművészetét reprezentáló, a legnagyobb szálasanyagos mester, Bárány Mara által készített csuhé kosárkát. Nagy öröm, hogy a támogatásból még nagyon jó minőségű, hazánkban nem kapható, csak egy dán vállalkozás által gyártott szúróárat is beszerezhettem, amit nagy becsben őrizve fogok használni életem végéig. Beszerezhettem angol nyelvű kosárfonó szakkönyveket is, valamint angol nyelvű szakszókincsem is rengeteget fejlődött az út során. Csak szuperlatívuszokban tudok mesélni a kint látottakról, tapasztaltakról.

Óriási élmény volt kint lenni náluk, rengeteget fejlődtem, nagyon produktív műhelymunka valósult meg, a lelkesedésemnek köszönhetően sokszor éjszakába nyúlóan is fontam. A kint tanult technikákat mindennapi felnőttoktatási tevékenységembe építem, és kosaraim egy hónapig a Fonatok és kötődések elnevezésű, a Népi Iparművészeti Múzeumban megrendezett önálló alkotói kiállításon láthatók. Nagyon boldog, szép, természetközeli életet élnek vendéglátóim, nyitottak és elfogadóak más kultúrákkal, szokásokkal.

Idén is rengeteg kosárral tértem haza, melyek hazai viszonylatban teljesen újszerű formavilágot tükröznek, nálunk nem használt technikákat hordoznak magukon. Az idei dán mobilitás konkrétan a fűztermesztési technikák, a fűztermesztés mikéntjének elsajátítását célozta meg. Dániában ismét a fogadó szervezet, a Hjornholm Pil kis vidéki birtokán, Hjermben kaptam szállást, a kosárfonó műhely feletti vendégszobában, a korábbi évekhez hasonlóan, együtt ettem a családdal, naponta több órát a műhelyben töltöttünk fonással, a nap másik felét a ház melletti birtokon az aratáson. A fűztelep, ahol 20 féle füzet termel a család a ház közvetlen szomszédságában található, így a különféle munkálatok elvégéséhez, a munkafolyamatok megtanulásához, megfigyeléséhez, jó gyakorlatok elleséséhez, a tudásátadás-átvétel megvalósításához a legideálisabb helyszínnek bizonyult maga a kisvállalkozás családi birtoka, így a dán család életébe is bepillantást nyerhettem, jobban megismerhettem ezáltal a dán népet, a dán kultúrát és szokásokat.

Nemcsak megfigyelhettem a kisvállalkozás fűztermesztési gyakorlatát, de aktívan részt is vettem a fűztelepen zajló munkálatokban, fénykép és videódokumentációt is készítettem a munkafázisokról, rögzítve ezáltal a kint látottakat.

Minden évben rengeteget tanulok ettől az európai szintű szaktekintélytől, akinek embersége, végtelen alázata, kimeríthetetlen tudása és kreativitása minden évben lenyűgöz.

Legeza Márta

Erasmus + 2020

2020-1-HU01-KA104-078055. számú „Figyelmes kezek – Fejlődés a kosárfonásban”-„Mindful Hands- Progressing in Basketry” című projekt projektünk célja a Human Sanat Bt., felnőttoktatási profilú kisvállalkozás és 5 külföldi partnerintézmény közötti sikeres nemzetközi együttműködés megvalósítása. A közös célok európai értékek: hagyományőrző szervezetek egymás felé való nyitása, összefogása, szakmai megerősítése a közös projektek által, hosszú távú szakmai kapcsolat kialakítása, jövőbeni ápolása, felbecsülhetetlen értékű tapasztalatcseréje.

5 mobilitás közül 4 tanulmányút, intézménylátogatás, job-shadowing típusú tevékenység, 1 (dán) székkészítő kurzuson való részvétel. Kedvezményezett résztvevők Legeza Márta, a szervezet felnőttoktatással foglalkozó tagja. Célországok Olaszország, Dánia, Norvégia, Franciaország, Németország. Eredetileg lett volna egy spanyol partnerszervezet, ahova Katalin utazott volna, de visszamondás miatt testvére utazott helyette másik országba.

A projekt célja új munkatapasztalat szerzése, szakmai tudás és készségek fejlesztése, munkaerő-piaci esélyek növelése, más szemléletmód, más munkakultúra, más szakmai háttér megismerése, idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a fogadó országokban.

Olaszország

Szakmai beszámoló

Az olaszországi 12 napos (2021. július 6-17.) job-shadowing műhelymunka a német származású, de Olaszországban élő, Lichtenfelsi kosárfonó iskolában tanult és azóta Európa különböző országaiban is oktató, szakmában elismert Alexandra Rita Marks műhelyében valósult meg, Prelában. A mediterrán, vagy spirál, illetve burkina technika specialistájaként is számon tartott kosárfonó nemcsak közvetlen környezetében, de szerte Olaszországban tart képzéseket, kurzusokat, népszerűsíti a kosárfonást nemcsak hazájában, de Európa számos országában. A mobilitás során megtudhattam, hogy szervezi képzéseit, hogyan szólítja meg diákjait a felnőttoktató mesterem, láthattam, miként oktatja a kosárfonás alapjait pár fős kiscsoportban, illetve egyéni óra során, milyen módszerekkel, segédanyagokkal dolgozik. (papír alapú segédanyagok, minden esetben saját tárgyon mutatja meg a lépéseket, sohasem a diák kosarán, képes egyszerre több különböző darabbal is haladni stb.)

Minden nap reggel 9-től 1-ig, majd ebéd és szieszta után 4-től 8-ig vettem részt műhelymunkán, melynek során rengeteg új technikát tanulhattam meg az általam is elkészített darabokon keresztül. Mivel a műhelymunka a házának földszinti részén valósult meg, így arra is lehetőséget kaptam, hogy ha kedvem tartja és erőm is engedi, akár már reggel lemenjek a műhelybe és 7-től fonjak, vagy a szieszta időben, vagy épp este későre nyúlóan fonjak, hogy minél többet fejlődjek, az általa termelt és használt alapanyagokkal, csodálatos színű fűzvesszőkkel dolgozhassak. Franciául, olaszul és angolul, néha németül kommunikáltam vele és barátaival, látogatóival, diákjaival, így nyelvi kompetenciáim is fejlődtek.

Technikai készségeim, ismereteim rengeteget bővültek, olyan technikákkal ismerkedhettem meg, melyeket hazánkban szinte egyetlen kosárfonó sem ismer. Képessé váltam arra, hogy magamtól, önállóan is elkészítsem ezekkel a technikákkal készült kosarakat. Az olaszországi mester által vezetett műhelymunkán 4 különböző méretű és színű kerek aljú (katalán fenékre fonott) amorf, eldőlt kosarat fontam meg (forme oblique), 3 burkina aljú, különböző színű szalmafonattal kombinált kis szütyőt, válltáskát, 3 szögletes aljú (asturias technika), francia fonatos kosarat, 2 gesztenye háncsból, kéregből (bark, écorce) fonott tárolót, 1 périgord technikával kezdett, majd burkina oldalfonásos tárolót és egy szögletes aljú, de eldőlt oldalfalú (oblique forme) kosarat. Ezeket képes vagyok az általa alkalmazott módszerekkel, technikákkal (aljfonások, oldalberakások, gyűrűfonatok, szegésmódok) újból, hazai alapanyagból is megfonni, alkalmazni és a tudást a Human Sanat Bt. képzésein megosztani, új tematikájú képzéseket kínálva, ezáltal vállalkozásunk hazai viszonylatban is egyedülállót tud kínálni a képzési palettán. Technikai, szakmai készségeim mellett nagy mértékben fejlődtek olyan személyes készségeim, mint az alkalmazkodó készségem, rugalmasságom, problémamegoldó készségem, nyitottságom stb.

Rendkívül gazdagító, produktív, mind szakmailag, mind kulturálisan gazdagító műhelymunka valósult meg egy olyan mester műhelyében, akihez óriási dolog kijutni. A kurzus a mester műhelyében, egy hangulatos kis hegyi faluban, Tavoleban (Prela), Imperia megyében, valósult meg csodálatos környezetben! A kurzus során más oktatói mintát láthattam. A pedagógiai magatartás, módszertani példák megerősítettek abban, amit eddig magam is jónak tartottam, hogyan érdemes figyelni a felnőtt diákra, milyen instrukciókat érdemes adni, hogyan jut el hatékonyan az információ a diákhoz. Nagyon nehéz technika a burkina fonás, teljesen más fogásmódot kíván, bal kézzel fonunk a levegőben, a kosár stabilizálása nélkül. Furcsa volt megszokni a fogásmódot, de sikerült elsajátítani az ismereteket. Tetszett, hogy módszertani segédanyagok, rajzok, lépések nyomtatott lapon való kiosztásával segítette a megértést. A különböző lépésmódokat nem a diák kosarán, hanem a sajátján mutatta meg és ha kértem segítséget, hogy ellenőrizzen le, akkor odajött és megnézte, mit csinálok helyesen vagy épp rosszul. Tetszett a német precizitása, a következetessége, határozottsága. Szinte négy évtizedes oktató tapasztalattal rendelkezve is fiatalos, lendületes személyiséget ismerhettem meg benne.

Legeza Márta

Dánia

Szakmai beszámoló

Ötödik alkalommal jártam Dániában (az elmúlt 5 évben) Erasmus + műhelymunkán. Mit adhat 5. alkalommal is egy intenzív műhelymunka ugyanabban az országban, ráadásul ugyanannál a mesternél, akit egyébként a nemzetközi szakma nagyra becsül, tisztel és elismer tudásáért, különleges ízléssel és precizitással fonott tárgyaiért!? Új technika fókuszba helyezését, a már elsajátított technikák rögzülését, elmélyült alkotásra való lehetőséget, belső utat, életreszóló tapasztalatot, inspiráló gondolatokat, betekintést egy másik kultúrába, helyi szokásokba és nem utolsó sorban a barátság, kötődés erősödését, egymás iránti tisztelet és megbecsülés megélésének örömét, lélek csiszolódását.

Ez alkalommal Dániában a fogadó szervezet, a Hjornholm Pil által szervezett Székkészítő (Bendwood chair) kurzuson vettem részt, melynek során megtanultam, hogy szerezzük be a megfelelő alapanyagot a szék elkészítéséhez, hogyan vágjuk ki a botanyagot, hogyan válogatjuk, szelektáljuk méret és minőség szerint. Hazánkban sosem tanultam fonott bútorkészítést, és régóta követtem facebookon, instagramon mesterem ezen, évről évre meghirdetett, közkedvelt székkészítő kurzusának képes beszámolóit, ezért örültem, hogy a pályázatnak köszönhetően egy teljesen új, speciális tudás birtokába kerülhetek.

Megtanultam a balesetvédelmi szabályokat, új eszközökkel dolgozhattam. Soha életemben nem tanultam bútorkészítést, hiszen hazánkban csak kosárkészítés képezi a 2 éves OKJ képzés részét, csak nagyon kevés helyen szerezhető fonottbútor-asztalos végzettség. Ezen a kurzuson fűrészeltünk, fúrtunk, szögeltünk, precíz mérés volt az alapja az igényes kivitelezésű, pontos munkának. Egyes munkafázisokat a fűztelepen végeztünk, másokat a műhelyben, szintén más lépéseket a napsütötte kertben. A munka végeztével fel is avattuk az elkészített székeket, koccintottunk a nagy munka sikerére. Óriási élmény volt, különösen a második darab elkészítése, hiszen a mester instrukcióit követve bebizonyosodott, hogy képesek vagyunk önálló munkavégzésre. Néhol jegyzeteink után nyúltunk, hiszen mindent alaposan dokumentáltunk, fénykép és videódokumentációt készítettünk!

Bár ötödjére jártam már Dániában, de minden alkalommal rácsodálkozom arra, hogy milyen harmonikus, békés, szeretetteljes életet élnek fogadóim, a fűztermesztéssel és kosárfonás oktatásával, művészi alkotótevékenységgel foglalkozó házaspár, idilli környezetben, több hektáros területen, madárcsivitelés közepette. Rendkívül hasznos, tartalmas napokat töltöttünk náluk, aktív alkotómunkával. Óriási munka volt elkészíteni a székeket, de hihetetlenül boldog érzés saját készítésű kerti székedben üldögélni. Hálás vagyok a lehetőségért, speciális szakmai, technikai ismeretekre tehettem szert ismét Dániában.

Legeza Márta

Norvégia

Szakmai beszámoló

Képes beszámolóm Norvégia csodás vidékére kalauzol. Erasmus + támogatásnak köszönhetően 3 év után második alkalommal tértem vissza Klara Pil műhelyébe, ahol mesteremnek hála a hagyományos fafedles norvég halkosár készítési technikáját és a random fonást sajátítottam el. Vidám, szeretetteljes, májusi napok, sok nevetéssel, beszélgetéssel! Nagyon szerettük, nem feledjük!

A job-shadowing típusú mobilitás során műhelymunkán vehettem részt norvég mesterem, Liss-Mona Wammer-Pettersen szakmai irányításával. Az 5 napos mobilitás során 3 hagyományos, tradicionális fedeles halkosarat készítettem el és 4 random vagy más néven bird technikával készült kosarat. Összesen 7 tárgyat hoztam haza. A norvég mester családjánál lakhattam, velük étkeztem, nagy szeretettel fogadtak, mint legutóbb, mikor 3 évvel ezelőtt, első alkalommal jártam náluk. Megfigyelhettem milyen módszerekkel tanít Liss-Mona. Soha korábban nem készítettem fafedeles kosarat, most profi gépi szerszámokkal megtanultam méretre vágni a fát, először papírral mérve ki a tetőt, majd a különböző erősségű csiszolópapírral, csiszológéppel dolgoztam finomra a fedő felületét. Megtanultam hogyan lehet stabilan lyukba illeszteni faragasztó segítségével a vessző vastagabbik felét, majd hogyan kell eldolgozni. Életemben először dolgoztam bőrrel, hiszen a 3 halkosár közül kettőre fatető is került és bőrvágóval csíkot vágtam, majd megtanultam, hogyan lehet bőrszíjat illeszteni a vesszőszálak közé. Új szegésmódot is tanultam, ami szögletesíti a hátsó részt és a D alakú alra fonás technikájával is megismerkedhettem! A 4 bird technikás kosár közül egy gömb forma, három nyitott. Nem mindegy mikor nyitom ki, hogyan húzom szét a szálakat, majd erősítem a részt. Azt is megmutatta teljesen kezdőknek milyen módszerekkel tanítja ezt a nem is annyira egyszerű fonásmódot. Újságpapír gombolyagot összekötöz fonallal, majd ahhoz illeszti, szúrja a vastag véget és indítja a szabad fonást. Ennek az az előnye, hogy könnyíti a formaalakítást, viszont amikor kinyitjuk a formát, ki kell szedni belőle az újságpapírt és a fonalakat kivágni, így hulladékot termel. Jó volt ezt is kipróbálni, izgalmas kísérlet volt. Sok apró fogást tanultam, sok új tapasztalattal gazdagodtam.

Mivel a családi vállalkozás képzésszervezésével, kommunikációjával foglalkozó testvérem egyik mobilitása meghiúsult, mivel a spanyol partnerszervezet visszamondta a fogadását, és nem találtunk új partnerszervezetet számára, így júniusban én mehetek helyette egy francia mesterhez műhelymunkára, így a küldő szervezetünk úgy döntött, hogy saját keretből ő is velem tartson Norvégiába.

Így ő abba is bepillantást kapott, hogy egy szintén kisvállalkozás, hogyan szervezi képzéseit, hogyan boldogul a munkaerőpiacon. Egyik nap elkísértük Liss-Monat egy kézműves vásárba, ahol mesterségbemutatót tartott, így szabadtéren, csodálatos körülmények között fonhattunk. Egyik nap pedig elvitt minket a közelbe egy kisebb kirándulásra, Brufjellbe, egy tengerre nyíló sziklához, ahonnan csodás panoráma tárult elénk. Norvég mesterem vidámságával, derűjével, optimizmusával, szakmája szeretetével példát mutatott nekem, hogyan lehet nyitni mások felé, hogyan lehet kedvesen megszólítani a vásárlókat, mesélni a kosárfonásról, hogyan érdemes tanítani.

Csak szuperlatívuszokban tudok beszélni a norvég útról, hiszen amellett, hogy nagyon sok újat tanultam, technikákat, módszereket, az életről, mentalitásról, szakmáról, egy nagyon derűs személyiség közelében élhettem, rengeteget nevettünk, nagyon sok figyelmessége volt felénk, mély dolgokat is meg tudtunk osztani, sőt tudtunk közösen tervezni, együtt gondolkodni, elfogadni, megérteni a másikat, tiszteletben tartani a másik véleményét.

Legeza Márta

Franciaország

Szakmai beszámoló

Franciaországban, Erasmus műhelymunkán töltött 2 csodálatos hét (2022. július 11-24) van mögöttem ismét! Az európai kosárfonás egyik legnagyobb mesterétől, Francois Desplanchestól tanulni óriási megtiszteltetés és lehetőség! Kiváló kosárfonók tanultak s tanulnak tőle napjainkig! Nagyon boldog vagyok, hiszen a nála töltött 14 napban én magam is rengeteget tanulhattam tőle, fogásmódokat, berakástípusokat, szegésmódokat, fülezéstípusokat és nem utolsó sorban szemléletet és milliméter pontos precizitást! Figyelmes oktató, kellemes jelenléttel.

Eddie Glew angol kosárfonó írta róla, hogy legenda, A mester, mint fociban Messi vagy Ronaldo! És tényleg! Festői környezetben, Dordogne dimbes-dombos vidékén, reggeltől estig dolgoztunk együtt, hálás vagyok neki, hogy önzetlenül megosztotta velem tudását, szakmailag, emberileg gazdagított tudásával, barátságával. Szívemben őrzöm ezeket a békés napokat és mozdulatait, technikáit kezemben és mindennapi fonási gyakorlatomban. A nagy munka mellett azért a közös kedvencek sem maradhattak el, a karamell fagyi és a tenisz!:) Sok Erasmus műhelymunkán vettem már részt, de bizton állíthatom, hogy a legszebb kosarakat a mostani utamról hoztam haza.

Az eredetileg 10 + 2 utazási naposra tervezett job-shadowing típusú mobilitás helyett végül 13+2 valósult meg, mert így találtunk repülőjáratot Budapest Bordeaux között. Június 10.-én, pénteken késő este szállt le a gépen Bordeaux-ba, éjfél körül érkeztem a közel egy órás repülőbusszal a végállomáson, a Gare Saint Jean pályaudvar közelében foglalt szállásra, ahonnan másnap utaztam a fogadó szervezethez. Bár sok műhelymunkában volt már részem, de szakmailag, módszertanilag ez volt az eddigi legjobb! Rengeteget tanultam, fejlődtem, új kosárfonási technikákkal, ismeretekkel gazdagodtam. Több szögletes kosarat készítettem el egy nagy technikai tudást, előjártasságot, precizitást igénylő fedeles pik-nik kosarat, l’ourdissage, vagy angolul scallom technikával, fiching oldalfonással, gyűrűvel készülő kosarakat, többféle berakásmódot (brin suivi, planchette), szegésmódokat (4-8 páros szegéseket). a birtokot körülölelő erdőben szelídgesztenyét, diófát vágtunk, majd feldaraboltuk, elsajátítottam a hasítás technikáját bárdolóval, majd belőle kávás kosarakat készítettem több méretben. Francois hihetetlenül pontos, precíz, kiváló oktató, rendkívül jól magyaráz, szemléltet, táblára rajzolva, mérve. Nagyon élveztem, hogy folyékonyan beszélek franciául, de rengeteg új szakkifejezést tanultam, és napról napra mélyült tudásom.

Tényleg csak szuperlatívuszokban tudok beszélni erről az útról. Akkora megtiszteltetés és óriási lehetőség volt kijutni ilyen elismert, nagy tudású mester mellé, akivel barátságot kötöttem, aki mellett leshettem el fogásmódokat, praktikákat, aljfonási módokat, berakástípusokat, szegésmódokat, fülezési típusokat, amiket korábban egyáltalán nem vagy csak részben, másképp ismertem. Élveztem, hogy reggel 9-től szinte este 9-ig fontunk a műhelyben. A mester családjánál ebédeltem és vacsoráztam, szomszédos szálláson aludtam. Egyetlen este mentünk csak el egy órát teniszezni, mert kiderült, hogy mindkettőnk kedvenc sportja a tenisz. A műhelymunka során készült 1 fedeles pik-nik kosár, 2 nagyobb, több berakásos, hullámzó oldalú kínáló tálca, 2 kerek, 1 ovális kávás kosár, 2 szögletes kosár, 1 fakeretre fonott emelt oldalú kosár és 5 ovális aljra fonott, különböző berakással készülő füles kosár. Nagyon boldog vagyok, hogy kint lehettem, felejthetetlen élmény volt, sok fázisfotót és videót készítettem, és leírásokat, hogy megjegyezzem a tanultakat.

Ezeknek az utaknak a legnagyobb értéke és hozadéka talán mégis az, hogy nemcsak szakmai kapcsolataim bővültek, de barátsággá formálódtak, hiszen legtöbb esetben a fogadó szervezet kosárfonójának családjánál történt az elszállásolás, családjukkal együtt ettünk, megtapasztalhattuk, mennyire nyitottak, befogadóak vendéglátóink más kultúrákkal, szokásokkal. A megszerzett kézzelfogható tudás, az elsajátított technikák mellett egy olyan inspiráló világba kapok bepillantást, amely szemléletemet, világlátásomat formálja, életreszóló útravalóval lát el, a nemzetközi szakmai közösség részévé válhatok, nemcsak, hogy megismerhetem ezeket a kiváló alkotókat, hanem évről évre erősődő emberi kötődéseink a szakma szeretetében, a kosárfonás iránti elkötelezettségben éltetnek egy nagy múltú kézműves szakmát.

Legeza Márta

Németország

Szakmai beszámoló

Szeptember 16-tól 26-ig vettem részt job-shadowing típusú mobilitáson, melynek keretein belül az első 3 napon a nemzetközi kosárfonó vásáron és fesztiválon vettem részt, eljutottam Michelauba, az egyik legnagyobb európai kosárfonó gyűjteménybe (26 teremben több ezer vesszőtárgy), majd a hetet a nagy múltú Lichtenfelsi Staatliche Berufsschule állami szakiskola Kosárfonó iskolájának óráira látogattam el, a hatalmas szakirodalommal rendelkező könyvtárban jegyzetelhettem, fényképezhettem számomra, szakmám számára, hazai oktatási tevékenységem során hasznosítható anyagokat. A különféle műhelyekben folyó munkákba kaphattam bepillantást, különféle évfolyamok munkáit követhettem nyomon, valamint különféle tanáregyéniségek oktatási módszereiről szerezhettem képet. Kulturális programban is részem volt, hiszen Coburgba és Bambergbe is ellátogattam. Nyelvtudásom rengeteget fejlődött, hiszen elsősorban angol nyelven zajlott a kommunikáció, de mivel iskolában tanultam németül, így sok mindent németül is megértettem. A nagy nemzetközi vásáron számos külföldi mesteremet láthattam viszont, akiket mobilitási projekteknek köszönhetően ismerhettem meg a korábbi években, de új ismeretségeket is kötöttem, hiszen olyan nagy kosárfonókkal ismerkedhettem össze és beszélgethettem, akiket követek facebookon, instagramon, valamint olyan speciális eszközöket, szúróárakat, késeket vásárolhattam meg, melyekhez hazánkban nincs hozzáférésem.

Hatalmas élmény volt részt venni ezen a nemzetközi kosárfonó találkozón, vásáron és fesztiválon, amelyre évek óta készülök, hiszen még hazai mesterem, néhai Székely Éva szeretett volna elvinni bennünket, diákjait erre a találkozóra és a Michelaui gyűjteményről is rengeteget mesélt, szóval régi álmom teljesült!

Megerősítő, jó érzés volt érezni, hogy a nemzetközi szakmai körforgásba bekerültem az évek során az Erasmus tanulmányutaknak, szakmai gyakorlatoknak köszönhetően, hogy európai mestereim meleg szeretettel, barátsággal köszöntenek és látnak viszont egy ilyen szakmai fórumon, hogy igyekeznek bemutatni a szakma kiválóságainak, akik szintén bizalmukba fogadnak. Reiner Groth, Monica Guilera, Tim Johnson, Benjamin Nauleau, Valerie Testu, Valerie Lavaure a nemzetközi kosárfonó társadalom kiválóságai, újító alkotói. Velük találkozni, beszélgetni különleges öröm és megtiszteltetés volt számomra. A kosárfonó iskola oktatói viszont részben csalódást jelentettek, nem is igazán szakmailag, hanem emberileg! Semmi

kollegialitást nem éreztem rajtuk, de az iskola igazgatója, Joachim Selzam és mentorom, kapcsolattartóm, Anja mindketten nagyon figyelmesek, kedvesek, gondoskodóak voltak velem, a legjobbat akarták számomra, hogy lehető leghasznosabban teljen a tartózkodásom. Összességében vegyes élmény volt, egyrészt nagyon hasznos a vásár és múzeum, szakmai anyagok tekintetében, másrészt sokkal kevésbé termékeny, mint a korábbi útjaim, amikor egy mestertől tanulok és egész nap fonhatok! Egy különleges, nehéz, sok koncentrációt és időt igénylő technikát tanultam, szögletes kosarat fontam, két csavart füllel, a készítés fázisait alapos dokumentáció (fotó és videó) kísérte!

Első napokra velem tartottak kedves hazai kosárfonó társaim, Borbényi Évi és Hajdú Marcsi! Örülök, hogy ebben az élményben osztozhattam velük!

Legeza Márta

Erasmus + 2021

 „Interweaving”- „Fonódások”

2021-1-HU01-KA210-ADU-000027366

Kisléptékű partnerségek pályázat

Szervezetünk első, saját koordinálású, 3 ország, Dánia, Norvégia és Magyarország partnerségéből álló nagyszabású projektje, melynek célja, hogy a projektben résztvevő szakemberek hazai környezetben dolgozzanak módszertani segédanyagok kidolgozásán és érzékenyítő programot valósítanak meg azokban a társintézményekben, akik fogyatékkal élő felnőtteket foglalkoztatnak. Projektünk egyik fő célja a társadalmi, közösségi szintű érzékenyítés, elfogadottság elősegítése, tolerancia növelése, előítéletek csökkentése. Mindezt olyan közösségi alkotó- és műhelymunkák megvalósításával tesszük, ahol fogyatékkal élő felnőttek készségfejlesztése valósul meg.

Hazánkban 2022 februárja óta a projekt egy éves futamideje alatt a Human Sanat Bt. szervezésében 30 műhelymunka valósult meg 5 társult szervezetnél, a Fészek Csillag Alapítvány, a Nem adom fel kávézó, a Lámpás Alapítvány, a Salva Vita Alapítvány, valamint a Down Alapítvány fogyatékkal élő felnőtt munkatársai számára és másik 27 foglalkozás 37, a projektben résztvevő hazai kézműves szakemberek által megtartott alkalom. Az ország különböző részeiről érkező kézművesek, kosárfonók, a budapesti találkozó 4 napos Képzők képzője programján vettek részt, melynek a Hagyományok Háza adott helyt. A program során a külföldi mesterek által tartott képzés során új tárgytípus elkészítésének mikéntjét, és a tudásátadás módszertanát sajátíthatták el, hogy a délután folyamán párban dolgozva fogyatékkal élő felnőtteknek tanítsák meg az újonnan szerzett ismereteket. A programot az ötödik napon, Biatorbágyra szervezett nagyszabású Kosárfonó élménynap koronázta meg, melyre 17 segítő önkéntes jött el s melyen 42 fogyatékkal élő és 11 szervezeti munkatárs vett részt. Az egy év során hazánkban az 57 műhelymunka során 570 tárgyat készített el a projektben résztvevő 255  fogyatékkal élő.

3 alkalommal valósult meg nemzetközi partnertalálkozó, tavasszal Dániában, nyáron Norvégiában, ősszel pedig Magyarországon, hogy egymástól tanulva, tapasztalatainkat megosztva, közösen ötleteljünk, ellátogassunk másik országokban is fogyatékkal élő felnőtteket foglalkoztató társult szervezetekhez és értékes, minőségi időt kínáljunk a választott célcsoportnak.